‘Toerist in eigen (Ei-)land’

De raad heeft de Visie Vrijetijds Economie goedgekeurd en het college, c.q. de wethouder, Paul Boogaard, kan nu beginnen met de uitvoering daarvan. En binnen deze visie is wel een van de belangrijkste onderwerpen, de samenwerking. Tussen de overheid, het bedrijfsleven en het publiek, het moet van alle partijen komen. Want het is prima dat er nu een visie ontwikkeld is, maar die moet wel bij de aard en de schaal van de Hoeksche waard passen.