Samenwerkingsconvenant MKB Rotterdam Rijnmond & Cybernetwerk ZHE .

Afgelopen dinsdag 26 oktober hebben MKB Rotterdam Rijnmond & Cybernetwerk ZHE een convenant Cybersecurity getekend. Beide partijen zetten zich in om ondernemers die zijn gevestigd op de Zuid-Hollandse Eilanden inzicht te bieden in de cyberweerbaarheid en hen te faciliteren met kennis en kunde. Met de ondertekening van het convenant wordt hun samenwerking bekrachtigd.

MKB Rotterdam Rijnmond heeft samen met de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne en de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta gesloten om mkb-ondernemers vraaggericht te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken, waaronder dus ook hun cyberweerbaarheid. De visie van Cybernetwerk ZHE sluit hier naadloos op aan.

“We zijn verheugd de samenwerking tussen MKB Rotterdam Rijnmond en Cybernetwerk ZHE bekend te maken. Cybernetwerk ZHE is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, waaronder de hiervoor beschreven gemeenten. Het is een logische stap omdat beide partijen zich inzetten om de cyberweerbaarheid onder mkb-ondernemers te verhogen.” aldus Peter Nagelkerke, projectmanager bij MKB Rotterdam Rijnmond.

“Dagelijks worden er mkb-ondernemingen getroffen door cyberaanvallen en slechts enkele van hen verschijnen in de media. Door het nemen van basismaatregelen zoals tweefactor authenticatie en het installeren van updates kan veel ellende worden voorkomen en daar gaan we ons gezamenlijk voor inzetten door het organiseren van on- en offline informatiebijeenkomsten, masterclasses en het beschikbaar stellen van diverse tools, scans en trainingen. We kijken daarom met veel enthousiasme uit naar de toekomst van deze unieke samenwerking.” aldus Christian Boertje, Voorzitter Cybernetwerk ZHE.