Provincie zegt VVD toe geen enkele vorm van schone energie uit te sluiten

De zorgen over klimaatverandering zijn groot en urgent. Daarom is het belangrijk om
over te schakelen op schone energie. Voor de VVD draagt elke CO2-vrije opwektechniek
bij aan de oplossing. De Statenfractie heeft nu van de provincie Zuid-Holland de
toezegging gekregen dat op voorhand geen enkele schone techniek wordt uitgesloten.
“We hebben niet de luxe om kieskeurig te zijn”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Daarvoor
is het probleem van klimaatverandering te groot. Als we onze doelen willen halen, hebben we
alle schone opwekmethoden nodig. Van windenergie tot kernenergie.”
In de begroting voor 2022 noemde de provincie expliciet een aantal opwektechnieken, zoals
zonne-energie en windenergie. Nelisse: “Dat wekte de indruk dat sommige andere CO2-vrije
technieken taboe zijn. Gelukkig zijn nu de belemmeringen weggenomen die er waren voor
ondernemers die werk willen maken van bijvoorbeeld kernenergie of getijdenenergie