Nieuw praktijkboek over kracht van kwetsbaren

Medewerkers bij woningcorporaties, gemeenten en zorg hebben in toenemende mate last van stress als gevolg van het omgaan met de groeiende groep kwetsbare personen. De toename in aantallen kwetsbaren, maar ook in multiproblematiek zorgt steeds vaker voor situaties die uit de hand lopen. Toch hoeft dit niet zo te zijn, als je in staat bent om anders naar het probleem te kijken. Want als je anders durft te organiseren ontstaan nieuwe perspectieven die van een probleem een kans maken.

Wie zijn kwetsbaar

Het begrip kwetsbaren is niet eenvoudig te definiëren, het hangt samen met complexe problemen die soms te veel uiteenlopen om kortweg naast elkaar uit te lichten. Vandaar de keuze om in het nieuw verschenen boek De kracht van kwetsbaren de focus te leggen op drie groepen kwetsbaren waar organisaties het meest mee te maken hebben. Dat betreft kwetsbaren met problematiek op een of meer van de gebieden: eenzaamheid, psychosociale problemen of financiële problemen.

De lessen

In het nieuwe boek komen professionals aan het woord die hun ervaringen, inzichten en tips delen. Zo vertellen zij dat zij zich er steeds beter bewust van zijn altijd met mensen te maken hebben en dus niet met ‘gevallen’. Dit geeft een ander perspectief en leidt tot meer maatwerk. De te ontwikkelen krachten met en voor kwetsbaren ontstaan onder meer door betere samenwerkingen, waarvan in de praktijk al diverse inspirerende voorbeelden bestaan.

Het boek

De kracht van kwetsbaren is verschenen op 1 november 2021 bij CorporatieNL. ISBN 9789083174228, e-book, prijs €50, 119 pagina’s.