Nettiquette, omgangsvormen op internet

De stichting Seniorweb stimuleert het gebruik van Social Media bij met name de ouderen onder ons en helaas heeft een recent onderzoek uitgewezen dat veel senioren afhaken. De belangrijkste redenen om af te haken (naast dat men er gewoon te weinig gebruik van maakte) waren: privacy, negatieve nieuwsberichten (bijvoorbeeld over datalekken) en negativiteit door andere gebruikers op het medium. Maar liefst één op de vijf ouderen gaf te veel negativiteit op als reden op om te stoppen. Zie ook de website van Seniorweb.