Constructief Hoeksche Waard wil de hondenbelasting afschaffen

Op 16 november 2021 stelt de gemeenteraad weer alle heffingsverordeningen voor 2022 vast. De verordening hondenbelasting maakt daar deel van uit. Al 52% van alle gemeenten in Nederland hebben deze belasting afgeschaft. Waarom blijft de Hoeksche Waard achter?

Gedurende deze hele eerste raadsperiode heeft Constructief Hoeksche Waard consequent tegen het heffen van hondenbelasting gestemd, omdat dit alleen maar gebruikt wordt als algemene inkomstenbron en niet bestemd is voor hondenbeleid. Daarnaast heeft deze belasting een discriminerend karakter, want waarom worden alleen hondenbezitters gebruikt om de algemene middelenpot te spekken en niet ook anderen, zoals bijvoorbeeld katten- of paardenbezitters? De hondenbelasting is niet meer van deze tijd en stamt nog uit de Middeleeuwen toen honden gebruikt werden om te werken.

Dit jaar heeft de Tweede Kamer zich ook hierover gebogen. Meerdere partijen waren voor afschaffing van de hondenbelasting. De minister wil dit niet algemeen afschaffen, maar koppelen aan een totale hervorming van het systeem, want er valt een te belangrijke inkomstenbron voor gemeenten weg als dit zonder meer afgeschaft zou worden. Gemeenten moeten hier dus zelf naar kijken hoe zij dit zouden kunnen oplossen. Heel veel gemeenten is dit inmiddels gelukt.

De gemeente Hoeksche Waard doet helaas niets en heeft niet eens de intentie om te kijken hoe het wegvallen van die inkomstenbron van zes ton opgevangen zou kunnen worden. Let wel, we hebben het hier over minder dan drieduizendste van de begroting, dus zo moeilijk moet dat niet zijn. Waar een wil is, is een weg. In plaats daarvan wordt de hondenbelasting nog eens verhoogd met 1,6%.

Tijdens de afgelopen begrotingsvergadering van 4 november jl. hebben wij aan het college vragen gesteld over deze belastingvorm, maar het college negeert ons en geeft geen antwoord. Wij vonden namelijk dat het college op een eerdere schriftelijke vraag van ons met het antwoord een goocheltruc probeerde uit te halen door andere begrotingsposten hieraan te koppelen en daarmee deze belasting gerechtvaardigd te krijgen. Er valt echter niets te koppelen, omdat die 6 ton in de algemene middelenpot verdwijnt. Waarom worden wij door onze vraag te negeren als volksvertegenwoordiger in onze controlerend taak belemmerd en daarmee de inwoners niet serieus genomen?

Wij zijn van mening dat iedere gemeente zich altijd maximaal moet inspannen om zich niet schuldig te maken aan ongelijke behandelingen van inwoners en dat iedere belastingvorm duidelijk uitlegbaar moet zijn. Als je de belasting niet wil afschaffen, wees dan eerlijk naar de inwoners toe en koppel dit dan direct aan hondenbeleid.