Constructief Hoeksche Waard is blij dat het fietspad langs de Korteweg in Zuid-Beijerland er nu eindelijk gaat komen.

Na twintig jaar hierover praten, duwen en trekken zal binnenkort eindelijk het besluit genomen gaan worden om een veilig fietspad aan te leggen langs de Korteweg. Daar is wel een amendement voor nodig dat unaniem door alle 12 politieke partijen ingediend wordt. Hiermee neemt de raad in feite de regie over van het college. Dat gebeurt, omdat het college toch weer met een raadsvoorstel is gekomen met daarin een andere voorkeursvariant die door niemand gewenst is. Niet door de inwoners, niet door de betreffende grondeigenaren, niet door het Waterschap en niet door de Gemeenteraad.

Op zich kan dit een heel merkwaardige situatie genoemd worden, want er zou in feite helemaal geen nieuw besluit genomen hoeven te worden, want het besluit was al genomen door de voormalige Gemeente Korendijk. Afgesproken was ook dat alle besluiten van de voormalige gemeenten gerespecteerd zouden worden door het huidige gemeentebestuur. Het was dus gewoon een kwestie van uitvoeren van een reeds genomen besluit. Helaas negeert het college nog steeds meerdere besluiten van de voormalige gemeenten, zoals bijvoorbeeld over de Fortlaan in Numansdorp, over de bypass in Klaaswaal en in dit geval ook over de Korteweg bij Zuid-Beijerland. Wij betreuren dit ten zeerste.

Op 2 april 2019 heeft de raad een mobiliteitsagenda vastgesteld waar letterlijk in vermeld staat dat erkend wordt dat de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer op de Korteweg onder druk staat en er afgesproken wordt dat op korte termijn, gezamenlijk met het waterschap, die in de lead is, gestart wordt met de realisatie van een vrij liggend fietspad. Daar staat geen woord Spaans tussen en toch wilde dit college er nog steeds niet aan beginnen, terwijl het Waterschap al in de startblokken stond en er een subsidiebedrag van 561.000,- euro door de Provincie toegekend is.

Gods wegen zijn volgens de bijbel ondoorgrondelijk, maar volgens Constructief Hoeksche Waard die van de politiek ook. Al met al tellen zij hun zegeningen, omdat er in het kader van de verkeersveiligheid op 16 november 2021 een belangrijke beslissing voor de inwoners genomen zal worden.