Bewoners Immanuëlhof genieten van klimaatproof tuin en buitenruimte

Op 24 november staken de bewoners van de 24 huurwoningen van HW Wonen aan het Immanuëlhof in ’sGravendeel letterlijk de handen uit de mouwen. Zij legden de laatste hand aan de gemeenschappelijke
tuin en vulden de bloembakken met planten. Eind 2020 zijn de woningen al opgeleverd en hebben de
bewoners hun intrek genomen. Nu is de buitenruimte ingericht en kunnen ze genieten van hun
nieuwe klimaatbestendige woonomgeving.
Het klimaat verandert. Daardoor krijgen we ook in de Hoeksche Waard vaker te maken met hitte,
droogte en hevige neerslag. Daar kunnen we onze omgeving op aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie.
Het Immanuëlhof is het eerste nieuwbouwproject in de Hoeksche Waard dat zo is ontwikkeld dat het
rekening houdt met klimaatverandering en klimaatadaptief is ingericht.
Gezamenlijk ontwerp, inrichting en beheer van de tuin
Omdat het onderhoud van deze gemeenschappelijke tuin voor een deel bij de bewoners komt te
liggen, was het erg belangrijk dat de bewoners helemaal achter het idee konden staan. Op verzoek
van HW Wonen hebben zij, voordat de woning werd toegekend, een motivatiebrief geschreven. Hierin
gaven zij aan wat duurzaamheid en een groene omgeving voor hen betekenen. En hoe ze hieraan
willen en kunnen bijdragen. Na de toewijzing van de woningen hebben de bewoners samen met HW
Wonen en de gemeente een plan gemaakt voor de inrichting en het beheer van de
gemeenschappelijke tuin. Deze afspraken over het beheer worden nog samen met de bewoners door
de gemeente vastgelegd in een overeenkomst.
Wethouder Piet van Leenen (Wonen) was namens zijn collega-wethouder Harry van Waveren
(Openbare ruimte en Klimaatadaptatie) aanwezig bij de oplevering van de gemeenschappelijke tuin.
Hij overhandigde de planten en kruiden voor in de bloembakken en hielp meteen een handje mee.
Directeur-bestuurder Dennis Lausberg van HW Wonen deelde aan bewoners een aantal regentonnen,
een insecten- en egelhotel en beplanting uit voor in de eigen tuinen. Zowel de tuinen als het openbaar
groen zijn beplant met verschillende soorten bomen, planten en kruiden, die de biodiversiteit
versterken en bijvoorbeeld insecten lokken en voeden.
Een fijne woonomgeving die rekening houdt met klimaatverandering
Piet van Leenen: “Tussen de woningen is de gemeenschappelijke tuin aangelegd op openbare grond.
Het is een klimaatvriendelijke tuin met weinig verharding. Hierdoor trekt regenwater makkelijk de
grond in waar het langer wordt vastgehouden. Een speciaal aangelegde wadi, een groene kuil in het
gras, bergt overtollig regenwater bij hevige buien. Dit is de eerste keer dat inwoners een stukje
beheer van de openbare ruimte overnemen van de gemeente. We gaan dit aankomende tijd vaker
doen. De ervaring die we nu opdoen in het gezamenlijke beheer, nemen we dan ook mee in het
opstellen van de plannen.”