Bescherm beeldbepalende bomen in Hoeksche Waard beter

Niet alleen mensen, ook bomen kunnen ziek worden door besmettelijke ziektes. GroenLinks hoopt dat 4 november tijdens de begrotingsbehandeling in de Hoeksche Waard wordt besloten om de bomen op het eiland beter te beschermen. De fractie dient hiervoor twee moties in. Eén voor een vaccinatieprogramma om de laatste oude iepen in het polderlandschap en de dorpen te behoeden tegen de iepziekte. Sinds het groenbeheer in 2012 gestopt is met deze vaccinaties zijn vele monumentale iepen gesneuveld. GroenLinks vindt dat de Hoeksche Waard een voorbeeld kan nemen aan gemeenten als Deventer, Den Haag en Haarlem. Daar hebben de iepen dankzij jaarlijkse vaccinatie een veel grotere kans om oud te worden. En dat is bij iepen wel 200 jaar. Maar ook andere beeldbepalende bomen verdienen volgens de fractie een waardige oude dag. Sinds kort heeft de gemeente een nieuwe bomenlijst met monumentale en waardevolle bomen samengesteld die niet zomaar gekapt mogen worden. GroenLinks wil dat particuliere eigenaren een beroep kunnen doen op een fonds voor onderhoud. Zo kunnen deze vaak meer kwetsbare bomen goed worden verzorgd en daarmee behouden blijven. ‘Op de klimaattop in Glasgow is net besloten dat er een einde komt aan ontbossing. Zou het niet mooi zijn als de gemeenteraad tijdens de begrotingbehandeling besluit de bomen in de Hoeksche Waard beter te beschermen?’ aldus de fractie van GroenLinks.

Bijgaande foto gemaakt door fotograaf: Arie Pieters. Onderschrift: Vier iepen die tot 2018 aan de Oud-Bonaventurasedijk stonden en die door de iepziekte zijn gesneuveld.