VV vraagt ontheffing aan voor benoeming externe heemraad

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta gaat bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland ontheffing aanvragen voor het benoemen van een externe kandidaat-heemraad. Deze kandidaat is Joke Geldhof, voormalig gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland.

Begin november

Joke Geldhof is geen lid van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. De Waterschapswet schrijft echter voor dat benoeming van leden van het dagelijks bestuur plaatsvindt uit de leden van het algemeen bestuur. Daarom moet voor de benoeming van Joke Geldhof ontheffing van dit voorschrift worden verleend door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. De aanvraagprocedure voor deze ontheffing wordt nu opgestart, evenals een integriteitsanalyse door BING. De verwachting is dat Joke Geldhof begin november formeel geïnstalleerd kan worden als heemraad.

Korte termijn

Met de voordracht van Joke Geldhof is nu één van de twee vacatures in het College van Dijkgraaf en Heemraden in principe vervuld. Voor de tweede vacature stelt het werving- en selectiebureau op zeer korte termijn nieuwe kandidaten voor. Naar verwachting stemt de Verenigde Vergadering over deze kandidaten op maandag 1 november. De twee zetels in het dagelijks bestuur bleven onvervuld toen de Verenigde Vergadering op 31 augustus twee van vier voorgedragen interne kandidaten steunde. Eerder had het algemeen bestuur van het waterschap al besloten dat in dit geval bestuurders van buiten de Verenigde Vergadering zouden worden gezocht.