Teloorgang Democratie

Werner de Jong, fractievoorzitter Constructief HW, heeft al geruime tijd het idee dat de democratische grondbeginselen in de gemeente Hoeksche Waard met voeten getreden worden. Het schort hem aan mogelijkheden om aan informatie te komen en dat is toch een van de grondrechten van een gemeenteraadslid. De volksvertegenwoordiging moet kunnen voldoen aan zijn controlerende en taakstellende doelstelling. 

Hij heeft diverse malen om een informatie verzocht zelfs via een WOB, maar daarbij heeft het nooit het gewenste resultaat opgeleverd. Uiteindelijk heeft een weinig gebruikte motie toegepast, namelijk een motie: “Vreemd aan de orde van de dag”