Subsidie voor inwoners in de Hoeksche Waard die hun perceel watervriendelijk inrichten

Inwoners die maatregelen nemen om hun dak(en) en/of tuin watervriendelijk en groen in te richten, kunnen daarvoor vanaf nu subsidie bij gemeente Hoeksche Waard aanvragen. Het gaat om maatregelen waarmee regenwater op het eigen terrein wordt vastgehouden en opgevangen en om initiatieven die het eigen perceel van inwoners groener maken. Hiermee kunnen wateroverlast, hittestress en droogte worden voorkomen.

Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer, zoals hevige regenbuien of lange periodes van hitte en droogte. Gemeente Hoeksche Waard wil zich hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Dit noemen we ook wel `klimaatadaptatie´. Wethouder Harry van Waveren (Openbare Ruimte) is blij dat inwoners nu de mogelijkheid hebben subsidie aan te vragen: “Tot en met 2025 is er jaarlijks EUR 200.000,- aan subsidie beschikbaar. Met deze subsidie kunnen we samen zorgen dat gemeente Hoeksche Waard de gevolgen van klimaatverandering beter kan opvangen.”

Maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Verschillende maatregelen komen in aanmerking voor een subsidie. Bijvoorbeeld het afkoppelen van de regenpijp van de riolering, de opvang van regenwater (minimaal 2.000 liter), de aanleg van een groen dak en het vergroenen van de tuin of de aanleg van waterdoorlatende verharding. En planten inwoners hierbij ook inheemse bomen (minimale stamomtrek 10 centimeter) in de tuin, dan levert dit ook een extra subsidiebijdrage op.

Wat is het voordeel om water op te vangen en te vergroenen?

Een groen dak houdt bijvoorbeeld de ruimte eronder in de zomer koeler en in de winter warmer dan een kaal, plat dak. Het afkoppelen van de regenpijp en de opvang en het gebruik van het regenwater helpen voorkomen dat bij hevige regenbuien het riool overbelast raakt. Dat maakt de kans op ondergelopen straten een stuk kleiner. Veel tuinen zijn voor een groot deel of soms helemaal betegeld. Tegels nemen warmte op en houden deze lang vast, waardoor het bij hitte nog warmer voelt en is. Zowel mens als dier kunnen last hebben van extreme hitte en lichamelijke klachten ervaren (hittestress). Beplanting in de tuin werkt juist verkoelend. Hierdoor wordt de kans op hittestress minder groot. Ook neemt het groen in de tuin veel water op, waardoor de grondwaterspiegel op een natuurlijke manier wordt aangevuld. Het riool hoeft dan minder regenwater af te voeren. Daarbij is een groene tuin ook goed voor vlinders, bijen, andere insecten en kleine dieren. Vooral inheemse plantsoorten versterken de biodiversiteit en houden de bodem vruchtbaar.

Voorwaarden voor het aanvragen van subsidie

De subsidie is met terugwerkende kracht aan te vragen voor klimaatadaptieve maatregelen, die vanaf 1 mei 2021 zijn uitgevoerd. Ook moet er minimaal 25 vierkante meter oppervlak aangepast zijn aan het veranderende klimaat. Kijk voor een overzicht van alle subsidievoorwaarden en hoe de subsidie wordt aangevraagd op www.gemeentehw.nl/subsidieklimaatadaptatie. Per adres bedraagt het subsidiebedrag maximaal EUR 2.500,-.