Piet van Leenen over Collectieve woonvormen

In Nederland is een tekort van ongeveer 1 miljoen woningen en natuurlijk heeft de Hoeksche Waard ook zijn portie daarvan. En een van de uitvloeisels daarvan is dat we gaan nadenken over andere soorten van woonvormen. In het verleden waren er bejaardentehuizen. Die zijn niet meer van deze tijd en ook niet meer te bekostigen. Maar er is zeker behoefte aan vorm van collectivisme binnen het wonen. Er zijn veel mensen en niet alleen de ouderen die het individueel wonen niet als beste vorm zien en iets anders zoeken. Het voorbeeld hier op het eiland is de Stougjeshof in Oud-Beijerland. En volgens Piet moet de overheid en met name de lokale overheid, hierbij faciliterend gaan optreden en minder ‘regievoerend’.