Modelbouwvrienden Hoeksche Waard is in Buurthuis Me Mekaer van start gegaan.

De voorzitter van zorgcoöperatie de Striensche, dhr. Bram de Jong, heeft een kort openingswoord gesproken waarmee hij het licht op groen zette voor de modelbouwers en modelspoorders uit de Hoeksche Waard met hun praat- en doegroep.

De initiatief nemer, Leo Hamelinck, legde de aanwezigen uit wat de bedoeling van deze praat- en doegroep is tw.:

Het met elkaar onder het genot van een kopje koffie/thee over de hobby te praten en ervaringen uit te wisselen en mogelijk ook adviezen aan elkaar geven.

De bedoeling is dat de middag bijeenkomsten plaats vinden op de bovenverdieping, maar omdat er op de woensdagmiddag nog geen andere activiteiten op de begane grond gepland zijn vond de middag bijeenkomst plaats op de begane grond.

De opkomst voor de eerste bijeenkomst was 18 bezoekers, waarvan twee modelbouwers, één Arduino kenner en 15 modelspoorders.

Al snel werd er met elkaar over de hobby gesproken en werd daarmee de sfeer bepaald.

En dit was nog maar de “eerste ronde” want 20 oktober 2021is het de “even” week en dan is de bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur.

Een aantal van de middag bezoekers gaf aan ook de avond bijeenkomsten te komen bezoek, andere gaven aan voorkeur te hebben voor de middag bijeenkomsten.

Leo Hamelinck en Ad Goud zullen als aanspreekpunt fungeren.

Mail naar: modelbouwvrienden.hw@gmail.com