Kunnen de Waterschappen democratischer?

Paulien van der Hoeven is Statenlid, namens de PvdA in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en zij heeft, samen met GroenLinks en D’66 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het aantal geborgde zetels in het Waterschap of beter gezegd de Waterschappen terug te brengen naar het wettelijke minimum van 7 stuks. Dit initiatiefwetsvoorstel is aangenomen binnen de Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan de gedeputeerde Mw. J. Baljeu is de opdracht verstrekt om te gaan praten met de waterschappen om dit te gaan bereiken. Van de vijf waterschappen in Zuid-Holland zijn er vier die 9 geborgde zetels hebben en dat is, in haar optiek, niet meer van deze tijd en moet aangepast worden.