GroenLinks: Gemeenteraad mist regie bij woningbouw Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard wordt volop gebouwd. Regelmatig staan er grote bouwplannen op de agenda van de gemeenteraad, zoals deze maand 142 nieuwe woningen bij Heinenoord. Het college van B & W heeft, zoals ze het zelf noemt, een continue bouwstroom in gang gezet en hoopt op vele nieuwe inwoners. Daarbij heeft het de wind in de zeilen: door de wooncrisis is er steeds meer belangstelling in de regio Rotterdam om hier te komen wonen. Maar hoe denken de inwoners van de Hoeksche Waard zelf over deze ontwikkeling? Zij worden vertegenwoordigd door de gemeenteraad, maar die mist volgens de fractie van GroenLinks de regie.

‘In onze gemeente is het niet de raad die het woningbouwprogramma vaststelt, maar het college nadat hier afspraken met de provincie over zijn gemaakt. De raad heeft hierbij geen duidelijke kaders gesteld. Zo heeft deze nauwelijks invloed op hoeveel, waar en in welke prijsklasse wordt gebouwd. Terwijl andere gemeenten laten zien dat dit wel kan,’ aldus Tania Heimans van GroenLinks. Zij sloot zich bij de fractie aan omdat ze mee wilde denken over woningbouw met behoud van het open polderlandschap. In november vorig jaar werd zij als burgerraadslid beëdigd door de burgemeester. ‘Door de coronaregels droeg ik toen een mondkapje. Ik wist niet dat het symbolisch was voor de zeggenschap van de raad als het om de inrichting van ons eiland gaat. Het nieuwe woningbouwprogramma werd gepresenteerd achter gesloten deuren, de raad en de inwoners hadden er geen stem in. Dat is niet wat ik me bij een democratisch proces over zo’n belangrijk onderwerp voorstel.’

Fractievoorzitter Vincent Rietvelt is het eens dat de gemeenteraad kansen laat liggen. ‘We zijn ons bewust van het tekort aan betaalbare woningen, maar mogen als raadsleden beslissen over voorstellen voor bouwplannen die in feite al in kannen en kruiken zijn. Soms zijn de huizen dan al te koop aangeboden en vaak is het aantal sociale woningen minder dan we wensen. Maar bij de meeste fracties was er geen interesse voor ons voorstel om met het college af te spreken bij welke projecten we vooraf het ontwerpbestemmingsplan willen zien, zodat we er echt nog invloed op kunnen hebben. Ook dat is een gemiste kans. Hopelijk kunnen we hier in een nieuwe collegeperiode wel goede afspraken over maken.’

Juist in deze tijd van landelijke woningcrisis is het belangrijk dat de gemeenteraad meer de regie neemt. Anders zullen anderen dit doen, vreest de fractie van GroenLinks. Zo adviseert het Economisch Instituut voor de Bouw de regering om de Hoeksche Waard aan te wijzen als grootschalige bouwlocatie om daarmee de woningcrisis in Rotterdam op te lossen. Tienduizenden huizen moeten hier volgens hun rapport uit juni op landbouwgrond en in het groen komen. Sommige landelijke media noemden de Hoeksche Waard in hun berichtgeving al Rotterdam-Zuid.

Foto: fractievoorzitter Vincent Rietvelt en burgerraadslid Tania Heimans