CDA bezoekt bewoners Oosterse Gorzen

Een deel van de Oud-Beijerlandse wijk ‘Oosterse Gorzen’ staat op de nominatie om gesloopt te worden. Nieuws dat bij de bewoners van de 132 woningen insloeg als een bom. De fractie van CDA Hoeksche Waard bezocht de wijk en sprak met hen over de consequenties van de plannen.

Woningcorporatie HW Wonen is eigenaar van de woningen en wil ze slopen om er 182 nieuwe huizen voor terug te bouwen. CDA gemeenteraadslid Ad Valkenburg, zelf inwoner van de wijk, verdiepte zich in de situatie: “Als je alleen kijkt naar het aantal wooneenheden dat verdwijnt en hoeveel er voor terug komen, zou je kunnen spreken van een plan dat helpt bij het oplossen van de woningnood. Maar van de bewoners hoor je een ander verhaal. Zij voelen zich thuis in de wijk en dreigen nu hun woning en sociale contacten kwijt te raken. Ze vinden dat HW Wonen onvoldoende rekening houdt met hun wensen.” Valkenburg sprak samen met andere leden van zijn fractie met de bewoners over mogelijke oplossingen voor hun bezwaren: “Ze geven aan dat renovatie hun voorkeur heeft. HW Wonen zegt echter dat de technische staat dat niet toestaat. Daarnaast zullen de nieuwe woningen voldoen aan de hoogste energienormen, iets wat volgens de woningcoöperatie met renovatie niet mogelijk is”.

Het ontbreken van een duidelijk perspectief voor de toekomst levert de nodige spanning op onder de bewoners. Valkenburg: “Ze voelen zich overvallen. Er heerst een groot gevoel van ontevredenheid over de manier waarop HW Wonen met hun belangen omgaat. Daarom ben ik ook blij dat de gemeenteraad heeft aangedrongen op een sociaal plan waarin het in stand houden van het sociale netwerk en ook in de toekomst vergelijkbare woonlasten belangrijke onderdelen zijn. En onze oproep naar de woningeigenaar: zorg voor goede informatievoorziening, daar is enorme behoefte aan.”

Foto: Bewoners van de Oosterse Gorzen in gesprek met CDA Hoeksche Waard