Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2020 verschenen

Een ondergrondse tunnel in Delft, een verlaten kloostercomplex in Gorinchem en een lugubere vondst op het strand van Noordwijk: het is een greep uit de spectaculaire archeologische vondsten die vorig jaar in Zuid-Holland zijn gedaan. Het Erfgoedhuis publiceert ze in de Archeologische Kroniek, hét naslagwerk over de archeologie van Zuid-Holland. Deze week verschijnt de nieuwste editie, over 2020.
Ieder jaar biedt de Archeologische Kroniek van Zuid-Holland een uniek inkijkje in de wereld van onderzoek en opgravingen. Vaak gaat er een aantal jaar overheen voordat archeologen hun onderzoek in detail hebben uitgewerkt.

De Archeologische Kroniek overbrugt dit gat; nog voor het verschijnen van de officiële onderzoeksrapporten tref je hier in woord en beeld informatie over de meest recente archeologische ontdekkingen bij jou in de buurt. Ook schenkt de kroniek aandacht aan de resultaten van oudere opgravingen die nu pas bekend zijn geworden. 
Opgegraven kloostergebouwen. Na de afbraak van het klooster is een kruisvormig fundament voor een standerdmolen aangebracht. (Foto: Hollandia)
Een ondergrondse tunnel in Delft
In Delft deden archeologen onderzoek naar een middeleeuwse tunnel onder het wegdek van het Oostplantsoen. Deze tunnel gaf toegang tot een ruimte onderin de Sint-Huybrechtstoren waar wapens en kruit konden worden opgeslagen. De ligging van de tunnel was bekend, maar in het kader van wegwerkzaamheden kon de tunnel uitvoerig worden onderzocht en in kaart worden gebracht. Er zijn bovendien maatregelen getroffen om het unieke bouwwerk voor de toekomst te behouden. 

Een verlaten kloostercomplex in Gorinchem
In Gorinchem groeven archeologen de bakstenen resten van een middeleeuws kloostercomplex op. Naast twee ruimtes die vermoedelijk in gebruik waren als keuken en eetzaal, werd er een volledig geplaveide binnenplaats met waterput aangetroffen. Hier bevond zich ook een menselijk graf, vermoedelijk van een vrouw. Onderzoek wijst uit dat het klooster voor 1572 is verlaten, in de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog. 

Een lugubere strandvondst in Noordwijk?
In Noordwijk vond een oplettende passant een menselijke onderkaak. Nadat het Nederlands Forensisch Instituut zich over de restanten had gebogen, bleek het om een archeologische vondst te gaan. Door middel van isotooponderzoek werd bepaald dat het menselijk materiaal uit de Vroege IJzertijd dateerde. Dit is bijzonder, want in die tijd was crematie het gebruikelijke begravingsritueel. De vondst wordt bewaard in het Provinciaal Archeologisch Depot van Zuid-Holland en is beschikbaar voor nader onderzoek.

En dan is er nog Unesco-nieuws in Zuid-Holland
In de kroniek gaat ook bijzondere aandacht uit naar onderzoek dat verricht werd in het kader van het Unesco-Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes. Deze voormalige Romeinse rijksgrens liep aan het begin van onze jaartelling dwars door Zuid-Holland. In 2020, werd bij Katwijk een enorme archeologische ontdekking gedaan. Hier troffen archeologen de contouren van een Romeins legerkamp aan onder het voormalig vliegveld Valkenburg. 
BestelinformatieWaar: Erfgoedhuis Zuid-HollandPrijs: €19,95 of download de gratis PDFContactpersoon: Janneke van Haver-Plas