Waterschap maakt plan voor groen in de polder

Het waterschapsbestuur heeft sinds deze week een groenbeleidsplan voor de flora en fauna in de polders van de Hollandse Delta. Het plan geldt van 2022 tot 2027.

Het Groenbeleidsplan gaat over de natuur op de dijken, in en rond de sloten en langs de wegen en fietspaden in de polders van Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, IJsselmonde, Voorne Putten en Dordrecht. Ook gaar het plan over zo’n 60.000 bomen in het werkgebied van het waterschap.

Concrete acties

In het plan staan concrete acties. Het waterschap wil bijvoorbeeld de biodiversiteit en ecologische verbinding in de polder verbeteren en monitoren. Ook komt er een plan van aanpak voor exoten zoals de Japanse duizendknoop, de grote waternavel en de uitheemse kleine waterteunisbloem.

Andere punten uit het plan zijn hergebruik van maaisel en hout, CO₂ reductie door een beter bomenbestand, herplant van bomen en minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, namelijk alleen daar waar het echt niet anders kan. Uitvoering kost 3,6 miljoen euro extra voor groen in zes jaar.