Waterschap heeft nieuw groenbeleid.

Unaniem stemde het algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta in met het nieuwe Groenbeleidsplan. Biodiversiteit krijgt hiermee prioriteit. Water Natuurlijk heeft hier de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed en is superblij met de uitkomst. Nu de praktijk.

Belang biodiversiteit

Met de vaststelling van het nieuwe plan neemt het waterschap ook verantwoordelijkheid voor herstel van biodiversiteit. Een belangrijke stap omdat het schap de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden is. Bij de uitvoering van de kerntaken op het gebied van veiligheid en waterbeheersing krijgt biodiversiteit nu een stevige positie.

Er wordt al gewerkt aan de praktische toepassing. Dat gebeurt onder ander door uitwerking in groenbeheersplannen voor onder andere de 60.000 bomen en de bermen. Het advies van Water Natuurlijk over het bermbeheer wordt gebruikt bij deze uitvoeringsplannen, aldus heemraad Henk van der Drift.

Ook in de praktijk zien we al veranderingen in het bermbeheer, maar het oude beleid zal zich ook nog enige tijd laten gelden. Praktische aanpassing aan het nieuwe beleid vraagt tijd. Het vergt soms een omslag in denken en verandering van contracten etc. Water Natuurlijk houdt de vinger aan de pols.

Bankjes

Water Natuurlijk heeft in het verleden gepleit voor eenvoudige recreatieve voorzieningen, zoals bankjes langs een fietsroute. Dat werd afgewezen. Het moest wachten op de vaststelling van het groenbeleidsplan. Voor Water Natuurlijk was dit aanleiding om vorige zomer zelf maar bankjes neer te zetten langs een fietsroute op Goeree Overflakkee. Een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid die moest kunnen vonden we.

In het nieuwe Groenbeleidsplan kwamen de bankjes niet terug, maar een motie van oud heemraad Petra van Nes bracht hier verandering in. Die kreeg een meerderheid, zodat het waterschap ook hiermee aan de slag gaat. In de vergadering van gisteravond werd ook een indringend pleidooi gehouden om het hout van bomen die toch gekapt moeten worden duurzaam te gebruiken. De CO2 die is opgenomen in het hout wordt dan langer vastgehouden. Een bankje is dan een mooie toepassing.

Water Natuurlijk gebruikte ook de stammen van op een landgoed gekapte bomen voor de “illegale” banken. Het waterschap kan eigen hout gebruiken. Een bordje er op dat we zo werken aan een

duurzame samenleving. Het kost maar enkele tientjes per bank en ze passen altijd goed in het landschap. Als je een mooie vormgeving wil, schakel je een kettingzaagkunstenaar in.