Wateroverlast voorkomen

Lisette werkt bij het waterschap Hollandse Delta en zij kwam ons vertellen wat wij nog meer zouden kunnen in het kader van klimaat adaptatie. 

Dit onder het motto: “Tegeltje eruit en boompje erin”.  

Volgens haar is iedereen een waterbeheerder en moeten wij allemaal onze rol pakken om de klimaatverandering zo goed mogelijk om te buigen zodat wij allemaal kunnen blijven genieten van het leven op aarde. Er is geen planet B. We spraken met haar.