Volle en interessante agenda voor gemeenteraad na zomerreces

Eind augustus is de gemeenteraad van de Hoeksche Waard weer begonnen met haar vergadercyclus. Zoals u inmiddels gewend bent, praat Ad Valkenburg, de voorzitter van de agendacommissie u uitgebreid bij over wat er de afgelopen tijd is gebeurd en wat er zoal op de agenda van onze gemeenteraad staat.