Regionale campagne ‘Word leraar’ is weer begonnen

school

Een deelnemer die begin vorig schooljaar is gestart als leraar Nederlands op een vmbo-school in Rotterdam:

‘De overstap zorgt voor zingeving. Ik heb het gevoel dat ik de goede keuze heb gemaakt, want ik heb het docentschap nog geen dag als werk gevoeld.’

Wie de overstap naar het onderwijs overweegt vanuit een ander beroep kan zich de komende maanden weer oriënteren via Leraar van Buiten. In online voorlichtingsbijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over werken in het voortgezet onderwijs en mbo en over mogelijke routes naar het leraarschap, waaronder het zij-instroomtraject. Op woensdag 6 oktober vindt de eerste van een serie online voorlichtingsbijeenkomsten plaats. De data zijn te vinden op www.leraarvanbuiten.nl

Leraar van Buiten ondersteunt mensen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding die werken in een andere maatschappelijke sector maar leraar willen worden, door middel van een oriëntatietraject.

Aanbod

Al voor het derde jaar biedt Leraar van Buiten een traject aan dat bestaat uit vier stappen: informeren, oriënteren, matchen en begeleiden. Dit krijgt vorm in online meetings, oriënterende activiteiten op scholen, een driedaagse training ‘Zin in Lesgeven’, een online platform waarop kansrijke kandidaten zich presenteren aan schoolleiders, en – na een benoeming op een school – drie bijeenkomsten ‘Ik ga voor de Klas’. Leraar van Buiten werkt voor schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en mbo in Den Haag, Rotterdam, Rijnmond en Groene Hart.

Resultaten
In 2020 startten dertig mensen via Leraar van Buiten als zij-instromer. Eind vorig schooljaar (2020-2021) waren dat er meer dan veertig. De voorlichtingsbijeenkomsten bereiken jaarlijks honderden mensen. Verschillende deelnemers zetten na verloop van tijd alsnog stappen naar het onderwijs, bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een deeltijd-lerarenopleiding.

Verwachte tekorten

Volgens recente regionale arbeidsmarktanalyses worden er in 2025 400 onvervulde vacatures verwacht voor het voortgezet onderwijs in de regio’s Zuid-Holland-Noord, Zuid-Holland-Zuid en de steden Den Haag en Rotterdam. Grote tekortvakken in het voortgezet onderwijs zijn de talen en bètavakken. In het vmbo is er een tekort aan leraren voor technische vakken en in het mbo betreft het tekort de sectoren Zorg en Techniek.  

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden: www.leraarvanbuiten.nl