Nomineer een vrijwilliger of initiatief

Uw vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd! Op zaterdag 27 november gaan wethouders Joanne Blaak-Van de Lagemaat, Paul Boogaard en Harry van Waveren langs vrijwilligersinitiatieven om hen namens gemeente Hoeksche Waard in het zonnetje te zetten. De gemeente is op zoek naar bijzondere burgerinitiatieven die het afgelopen jaar hebben gezorgd voor ontmoeting, verbinding en meedoen, op het gebied van cultuur, sport, recreatie en/of een gezonde leefstijl.

Het belang van vrijwilligerswerk

Joanne Blaak-Van de Lagemaat onderschrijft het belang van vrijwilligerswerk en een gezonde leefstijl: “Gezond leven is meer dan alleen bewegen en gezond eten. Ook mentaal gezond of sterk zijn is van groot belang. De combinatie van bewegen, gezond eten en mentaal sterk zijn is wat we bedoelen met gezonde leefstijl. We hebben op dit thema dit jaar mooie initiatieven zien ontstaan in de Hoeksche Waard. Onze inwoners hebben elkaar gesteund op vele verschillende manieren. De inwoners die een initiatief zijn opgestart of wellicht al enige tijd op dit thema bezig zijn, die roep ik op zich aan te melden voor de Vrijwilligerswaardering.”

Ook een initiatief nomineren?

Welke vrijwilligers en/of initiatieven wilt u in het zonnetje zetten? Voor het nomineren van een initiatief vult u op de website van Welzijn Hoeksche Waard het formulier in. Dat kan tot zaterdag 16 oktober.