Constructief HW: “impact en gevolgen sloopplannen Oosterse Gorzenwijk worden sterk onderschat”

Terwijl iedereen nine eleven herdacht, was Constructief Hoeksche Waard op zaterdag 11 september jl. gaan praten met de inwoners in de Oosterse Gorzenwijk in Oud-Beijerland. Voor die mensen stort er namelijk ook een wereld in door de sloopplannen van HW Wonen.

Er kwamen tientallen inwoners naar het wijkgebouwtje om samen met de bewonerscommissie te praten over de gevolgen van de sloopplannen. Dit leverde veel informatie op, maar ook emoties en vooral onbegrip over de manier waarop dit traject door zowel de gemeente als door HW Wonen aangepakt wordt. Zo hoort participatie niet te verlopen. Eerst een besluit nemen en daarna pas in gesprek gaan met inwoners over de uitvoering van de plannen is geenszins participatie te noemen. Dit gaf ook de woonbond aan tijdens een uitzending onlangs hierover op SBS6, vertelt Werner de Jong van Constructief HW

“Bij de inwoners bestaan grote twijfels over het onderzoek uit 2016, waaruit het besluit tot sloop is voortgekomen. Er wordt gedaan of alles slecht is, terwijl dit niet voor ieder huis geldt. Zij vragen terecht om een tweede onafhankelijk onderzoek wat door de gemeente geïnitieerd zou moeten worden en wat hun twijfels weg zou kunnen nemen. De gemeente verschuilt zich tot op heden helaas volledig achter HW Wonen, terwijl zij meer horen te doen voor de inwoners. Schriftelijke vragen van diverse politieke partijen worden niet door het college beantwoord, maar gewoon doorgestuurd naar HW Wonen, die vervolgens het antwoord geeft, wat het college blind overneemt. Waarom loopt het college weg van haar eigen verantwoordelijkheid hierin?”

Werner de Jong vervolgt “De huizen in de Oosterse Gorzenwijk zijn inmiddels 46 jaar oud. HW Wonen is verantwoordelijk voor het achterstallig onderhoud en mag inwoners niet zomaar de dupe daarvan laten worden. De overheid levert een behoorlijke financiële bijdrage aan het renoveren van wijken. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen op grond waarvan de inwoners meer zeggenschap hierover moeten krijgen. Het vragen om een tweede onafhankelijk onderzoek als second opinion is die zeggenschap van de wijkbewoners. Dat is toch het minste wat je moet kunnen honoreren om de inwoners al of niet te kunnen overtuigen. Waarom wordt hier niet gehandeld in de geest van wat de Tweede Kamer wil? De gemeente moet meer doen voor deze mensen. In andere gemeenten in Nederland heeft het college dat ook gedaan. Waarom kan dit niet in de Hoeksche Waard?”

“Er is een uitgebreid sociaal netwerk in deze wijk ontstaan, waardoor er veel mantelzorgers zijn. Iedereen helpt elkaar met van alles en nog wat. Er wordt veel naar elkaar omgekeken wat de gemeente juist aan iedereen vraagt. Ook vereenzaming wil de gemeente toch tegengaan? Ouders en kinderen zijn hiervoor bij elkaar in de buurt gaan wonen. Veel mensen hebben een volledig nieuw en gelukkig leven opgebouwd. Dit opgebouwde sociale leven wordt door de sloopplannen volledig kapot gemaakt, want men moet het huis uit en elders nieuwe woonruimte zoeken verspreid over de hele Hoeksche waard. Dit heeft voor velen rampzalige gevolgen. “

Het is nog maar de vraag waar je in deze overspannen en dure woningmarkt terechtkomt en hoe kan de mantelzorg nog doorgaan als je verspreid wordt over het hele eiland, aldus Werner de Jong, fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard