Bijeenkomsten Zonnepark Heinenoord


In september en oktober gaan inwoners van Heinenoord en belanghebbenden, Eneco, a.s.r. en gemeente Hoeksche Waard in 3 bijeenkomsten aan de slag met het plan voor een zonnepark in Heinenoord. Via onze digitale nieuwsbrief hebben inwoners en belanghebbenden daarvoor een uitnodiging ontvangen. Ten westen van de Heinenoordtunnel is een initiatief van Eneco en a.s.r. voor een zonnepark. Maar waar het zonnepark precies komt en hoe, dat willen Eneco, a.s.r. en gemeente Hoeksche Waard graag samen met betrokkenen uitzoeken. Het doel is om duurzame energie op te wekken én het landschap aantrekkelijk te houden voor recreatie en natuur. De bijeenkomsten zijn op maandagavond 27 september, maandagavond 11 oktober en woensdagavond 27 oktober.

Samen een plan maken, gaat stap voor stap

Daarom zijn er 3 bijeenkomsten. Aan alle bijeenkomsten meedoen? Graag! Een keuze maken, kan ook.

Tijdens iedere bijeenkomst staat een andere vraag centraal. Gespreksleiders zorgen ervoor dat alle deelnemers goed hun ideeën naar voren kunnen brengen.

Hoe ervaren wij het landschap en hoe kijken wij tegen de ontwikkelingen in het gebied aan?Wat vinden wij belangrijk om te behouden en hoe kan dit terugkomen in de inrichting van het landschap?Waar kunnen wij de onderdelen van het zonnepark plaatsen, zodat door het gebied fietsen of wandelen een fijne beleving blijft?

Het initiatief van het zonnepark ligt in het gebied van 55 hectare. Eventueel kan de 20 hectare aan zonnepark in maximaal 4 delen worden gesplitst. Ook komen er nieuwe (jonge) bomen bij en een fietspad. De rest van de inrichting van het gebied is open.

Aanmelden voor de bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn op 27 september, 11 oktober en 27 oktober. Alle 3 vinden zij plaats in Heinenoord in de avonduren. Vanwege de coronamaatregelen is het nodig om u vooraf aan te melden. Voor de eerste bijeenkomst kunt u zich aanmelden tot uiterlijk woensdag 15 september. Voor de andere bijeenkomsten kunt u dit nog tot vrijdag 1 oktober doen.

Aanmelden doet u door een e-mail te sturen aan ondersteuningpro@gemeentehw.nl. U vermeldt hierbij:

voor welke bijeenkomst(en) u zich aanmeldt;met hoeveel personen u wilt komen.

Na aanmelding ontvangt u een programma, inclusief plaats en tijd, en nadere informatie. Neb werkt op deze manier, omdat er vanwege de corona maatregelen vooraf bekend moet zijn op hoeveel mensen gerekende kan worden.