Subsidie voor scholen en verenigingen met watervriendelijke acties

Door het vergroenen van onze tuinen en wijken hebben we minder last van ernstige wateroverlast en extreme droogte. Daarom geeft het waterschap subsidie voor zogenaamde watervriendelijke initiatieven, zoals groene daken, regentonnen en vijvers. De regeling is zo succesvol dat de pot voor particulieren al helemaal leeg is. Scholen en verenigingen kunnen nog wel subsidie aanvragen.

“De watersnood deze zomer toont aan dat we onze omgeving zo snel mogelijk klimaatbestendig moeten maken,” zo vertelt heemraad Anne Mollema van waterschap Hollandse Delta. “Scholen en verenigingen kunnen helpen bij schoon en voldoende water in onze omgeving: niet teveel en niet te weinig. Rond school of buurtcentrum kan één maatregel al veel effect hebben. Effectief, zichtbaar en de boodschap bereikt heel veel mensen.“

Subsidie aanvragen

Ontstenen van schoolplein in Zwijndrecht

De subsidie van waterschap Hollandse Delta is bedoeld voor maatregelen die ervoor zorgen dat regenwater wordt opgevangen en rioleringen minder belast worden. Denk aan minder tegels, meer planten en daken met bijvoorbeeld sedumplanten erop. Zo veranderen we onze omgeving in een betere ‘spons’ voor een plotseling teveel aan water.

De subsidieregeling staat nog open voor rechtspersonen zonder winstoogmerk zoals scholen, verenigingen van eigenaars en woningbouwverenigingen. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Meer info: www.wshd.nl/subsidie