Resistente iepen zijn blijvertjes

In 1990 werden in de ‘s-Gravendeelse wijk Schuilingen diverse exemplaren van Ulmus ‘Dodoens’,een iepensoort die grotendeels resistent is tegen de iepziekte aangeplant. Bomenwerkgroep FraxinusExcelsior wilde uiteraard graag weten hoe deze bomen zich zouden houden en besloot om jaarlijksde bomen te controleren op aantastingen door de iepziekte. De ‘Ulmus Dodoens’ bleken tot en met2010 geen enkele uitval door deze ziekte kennen.

Alle reden dus een jaar later ondermeer de toenmalige gemeente Strijen te adviseren om als het ergens mogelijkwas deze iepen aan te planten. Die mogelijkheid kwam al snel. Elf jaar geleden werden aan de Schelpweg in Strijen de oude populieren gerooid. En een goed jaar later werd de nieuw randweg aangelegd. Tijdens de opening van de Randweg, in december 2012,  overhandigde bureau Overwater aan de gemeente Strijen een bedrag van 1000 euro. Met de bedoeling daarvan bomen aan te schaffen. Het volgende jaar, op 13 maart om precies te zijn, plantte mevrouw Diana Frikkee van Overwater Grondbeleid Adviesbureau, samen met wethouder Wilko van Tilborg, destijds wethouderin Strijen vijf Ulmus Dodoens iepen bij de rotonde aan de Schelpweg. Later werden langs de Schelpweg nog eens elf iepen aangeplant. Inmiddels staan deze iepen aan de Schelpweg er ook alweer bijna acht jaar en ook deze groepdoet het uitstekend. Ook in Strijen nog steeds geen enkele zieke iep bij de rotonde en bij de Schelpweg. Ondertussenzijn hun soortgenoten in ‘s-Gravendeel een goede 35 jaar oud en ook dit jaar is deze hele groep gezond gebleven.

Meerdere resistente iepen soorten
Er zijn inmiddels meerdere soorten iepen ontwikkeld die redelijk tot zeer goed resistent zijn tegen de besmettelijke en dodelijke iepenziekte, maar jammer genoeg missen deze kweekvormen grotendeels de kenmerkende kroonvorm van de vroegere Hollandse iep. Maar er zijn ook enkele uitzonderingen, zoals dus Ulmus ‘Dodoens’. Ulmus ‘Dodoens’ is een Nederlandse ‘selectie’, die qua groeiwijze aanleunt bij de oude Hollandse iep (U. xhollandica). Deze iepensoort is redelijk tot goed resistent tegen de iepenziekte. Hij vormt een opgaande boom met eerst een zuilvormige, op latere leeftijd een ‘ouderwetse’ breed ovale kroon. Het is een uitstekende laan- en straatboom. Ulmus ‘Dodoens’ werd in de jaren ’60 geselecteerd  in De Dorschkamp (nu Alterra) in Wageningen en in 1973 op de markt gebracht. Inmiddels zijn ook bij deMariënhoeve, bij het vroegere, historische iepenlaantje daar ‘Ulmus Dodoens’ iepen aangeplant. Zo keert de iep stapvoor stap weer terug in het landschap in de Hoeksche Waard. Goed beschouwd blijft hierdoor een oude traditie behouden want voordat ruim 85 jaar geleden de iepziekte uitbrak stond de regio vooral langs dijken vol met deze fraaie boomsoort.Dankzij een soort als ‘Ulmus Dodoens’ kan de iep aan een comeback beginnen als laan- een straatboom, indeze regio, maar ook in de rest van Nederland.