GroenLinks Z-H wil meer ruimte maken voor woningen met functiemenging

De economie van Zuid-Holland wordt steeds schoner. Industrieterreinen vol rokende schoorstenen en vrachtwagens die af- en aanrijden, komen steeds minder voor. Op moderne industrieterreinen, waar weinig milieuvervuiling is, kan dus ook veilig worden gewoond of gewandeld.

Daarom is het tijd om functiemenging toe te staan. Dat houdt in dat wonen, werken en ontspannen gebeurt in dezelfde omgeving.  Zo kunnen we de schaarse ruimte in Zuid-Holland optimaal benutten.
Anneloes van Hunnik, fractievoorzitter GroenLinks: “In andere provincies wordt al gewerkt met functiemenging. Een mooi voorbeeld is het Kennispark in Twente. Dat is niet meer alleen een bedrijventerrein. Er zijn ook woningen gebouwd, en er is ruimte gemaakt voor horeca, cultuur en sport. Overdag is er bedrijvigheid, en ’s avonds is er gezelligheid. Zo is het een prettige omgeving geworden om te wonen, te werken en te ontspannen. Als het in Overijssel kan, kan het ook in Zuid-Holland.”