Constructief Hoeksche Waard: Maak van het voormalig Actief College wisselwoningen voor Oosterse Gorzen in plaats van een monument

Bij het aanwijzen van een gebouw als monument moet bij de afweging ook voldoende rekening gehouden worden met de brede belangen van de inwoners. Is dat bij het aanwijzen van het gebouw van het voormalig Actief College wel gedaan als je kijkt hoe de gemeente omgaat met de problemen bij de Oosterse Gorzen? Aldus Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard.

Onlangs heeft Constructief Hoeksche Waard schriftelijke vragen gesteld over de sloopplannen inzake de Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland. Uit de beantwoording blijkt dat de Gemeente niet van plan is om enige handreiking te doen richting de bewoners en zich in plaats daarvan volledig achter de mening van HW Wonen te verschuilen. Volgens de gemeente is HW Wonen een autonome organisatie met een eigenstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van hun bezit. De gemeente vindt het doen van controlerend onderzoek daarom niet passen bij de rol van de gemeente en niet passen bij het samenwerkingsmodel waarvoor is gekozen. Er zou geen aanleiding zijn om aan het onderzoek en de conclusies te twijfelen.

In het belang van alle bewoners zou de gemeente in goed overleg met HW Wonen heel makkelijk een second opinion kunnen vragen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat dit verzoek van zo een grote groep inwoners in het kader van een “goede participatie” niet ingewilligd kan worden, aldus Werner de Jong, fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard.

Hoe dan ook, sloop of renovatie, het project heeft grote gevolgen voor de inwoners. Waarom wordt het gebouw van het voormalig Actief College niet geschikt gemaakt voor wisselwoningen? Het project aan de Oosterse Gorzen wordt fasegewijs uitgevoerd en gaat heel lang duren. Je kunt van die wisselwoningen heel lang gebruik maken tot alles voorbij is. Wat is het overstijgende belang om van dit gebouw een duur monument te maken in plaats van de bewoners van de Oosterse Gorzen hiermee te kunnen helpen? De mensen maken zich nu al grote zorgen over het niet kunnen vinden van een andere woning. Zij krijgen geen garantie dat HW Wonen iets voor ze zal vinden. Door een aangenomen motie in de Tweede Kamer kan dat wellicht anders gaan.

Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen op grond waarvan de mogelijkheid tot zeggenschap en terugkeer beter geregeld worden. Dit is gekoppeld aan de bijdrage die door het Rijk gegeven wordt aan sloop- en renovatiepojecten. HW Wonen krijgt voor de sloop van de Oosterse Gorzen een paar miljoen euro korting op de Verhuurdersheffing. Dat is een flinke zak met geld die extra verplichtingen met zich meebrengt. Het is nu afwachten hoe de minister met de motie omgaat.

Werner de Jong: Niemand zit op juridische procedures te wachten. Die gaan er wel komen als dit niet beter wordt aangepakt. Jammer dat men in politiek Den Haag voortdurend meer oog heeft voor de belangen van inwoners dan de Gemeente Hoeksche Waard. Dat moet echt gaan veranderen.