Werkgroep Participatie

Regelmatig komt het voor dat mensen in de Hoeksche Waard zich niet gehoord voelen. Bijvoorbeeld bij het zonnepark in Heinenoord dat er moet komen. Dit jaar wordt er een participatiebeleid opgesteld, in samenspraak met de gemeenteraad. En er is een werkgroep voor in het leven geroepen. “De werkgroep participatie is inmiddels al twee keer bijeengekomen voor de eerste sessies”, aldus wethouder Paul Boogaard. “Op basis van besprekingen in de werkgroep komt er een participatietraject, waarbij inwoners en ondernemers worden geraadpleegd. We spraken met de wethouder.