Versobering Openbaar Vervoer Hoeksche Waard dreigt, College: kom in actie!

Hoeksche Waard – Connexxion werkt aan een nieuwe dienstregeling voor 2022 en wil daarbij flink wat haltes schrappen. Met name de inwoners van Mijnsheerenland, Puttershoek, Klaaswaal en Heinenoord zullen dit gaan voelen. De bus rijdt voortaan langs die dorpen in plaats van er doorheen. De problemen die dit oplevert voor jongeren, ouderen en forenzen wil de wethouder opvangen met extra fietsenstallingen en de inzet van vrijwilligers om mensen naar de bushalte buiten het dorp te brengen.

Tijdens de bespreking van de perspectiefnota van de gemeente Hoeksche Waard vroeg D66 aandacht voor de problemen die ontstaan door het afschaffen van een groot aantal haltes. In eerdere jaren was er juist veel aandacht voor het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard. Zo is er gesproken over aansluiting op R-Net en worden er binnenkort bussen ingezet die milieuvriendelijk op waterstof rijden. “Allemaal positieve ontwikkelingen natuurlijk,” aldus Miranda den Tuinder van D66. “Maar als we tegelijkertijd de helft van de bushaltes afschaffen waardoor mensen die afhankelijk zijn van het Openbaar Vervoer ineens een kilometer of meer moeten reizen om bij een halte te komen, dan is dat volgens mij het paard achter de wagen spannen. Het OV is juist belangrijk om de dorpen vitaal en bereikbaar te houden.”

Wethouder Harry van Waveren (Lokalen) gaf in zijn beantwoording aan dat hij weinig kan doen tegen deze ontwikkeling. Hij noemt het teruglopend aantal reizigers door Corona als reden om te moeten bezuinigen. Daarnaast legt hij uit dat er vanuit de provincie wordt ingezet op `het strekken van de lijnen´. Dat daarbij haltes in de dorpen komen te vervallen is volgens hem een logisch gevolg van het provinciale beleid.

Miranda den Tuinder reageert bezorgd en met verbazing op die toelichting: “Het geld wat Conexxion tekort komt doordat er vanwege Corona nu minder reizigers zijn wordt door de rijksoverheid vergoed, dus dat is volgens mij geen issue. En als straks alles weer op gang komt en iedereen op school, universiteit of kantoor moet zijn dan zit het OV weer net zo vol als vroeger”

D66 riep de wethouder en de andere politieke partijen met een motie op in actie te komen. “Het is voor ons onbegrijpelijk en onacceptabel dat de wethouder hier niet harder aan trekt. Ook vanuit belangengroepen zoals reizigersoverleg ROVER en de WMO adviesraad worden zorgen geuit. Onze oproep is dan ook; Ga met de provincie en Connexxion in gesprek om te voorkomen dat al die bushaltes in de kernen worden opgeheven. Desnoods moeten er misschien besluiten van de provincie worden teruggedraaid. We zouden willen zeggen Wethouder; Kom op voor de belangen van het OV in de Hoeksche Waard, en laat uw tanden zien!”, aldus Den Tuinder.

De motie van D66 haalde een ruime meerderheid in de vergadering. D66 is blij dat de motie dit punt steviger op de kaart zet en volgt de stappen die het college in dit dossier gaat zetten met belangstelling.