Plukhoek Mookhoek heeft de ANBI-status!

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, en de belasting heeft ingezien dat Plukhoek Mookhoek wel degelijk het algemeen nut dient door jeugdzorg te leveren zonder concessies. Dat betekent dat zij nu donaties en giften (ook in natura), kunnen aannemen die door de gulle schenker van de belasting kunnen worden afgetrokken. Het kost dus eigenlijk (bijna) niets!

Stichting Plukhoek Mookhoek is een jeugdzorg-instelling die mogelijk wordt gemaakt door de bloemen-, en fruitpluktuin die eraan ten grondslag ligt. Al hun medewerkers zetten zich belangeloos in en het land wordt door de eigenaren voor de stichting ter beschikking gesteld. Daardoor kan alle winst die gemaakt wordt in de pluktuin, ingezet worden voor jeugdzorg.

Plukhoek Mookhoek begeleidt kinderen die niet (voor de volle lestijd) naar school toe kunnen. Het lukt niet elk kind om een hele dag binnen in een klaslokaal te zijn en ook nog te leren. Sommige kinderen komen beter tot leren in een andere leeromgeving, in dit geval de tuin. Het is wetenschappelijk aangetoond dat de natuur het stresshormoon reduceert en die omgeving geeft veel minder prikkels. Daardoor kan er echte aandacht zijn voor de leerdoelen.

Ook helpen?

Als u particulier bent is het eenvoudig: U dient het formulier in dat te vinden is op de site van Plukhoek Mookhoek (https://www.plukhoekmookhoek.nl/stichting-phmh/). U vult daarop een periodieke gift in die u vervolgens elk jaar schenkt voor een periode van minimaal 5 jaar. Het bedrag dat u schenkt heeft een drempelwaarde van minimaal 1 % van uw loon.

Als u bedrijf bent en een kosteloze dienst voor Plukhoek Mookhoek wilt leveren kunt u de voor waarde van die dienst giftenaftrek claimen (vraag uw accountant). Gebruik daarvoor het formulier: `donaties in natura´.

In beide gevallen ondersteunt u de jeugdzorg van Plukhoek Mookhoek op langere termijn waardoor omvangrijkere projecten uitgevoerd kunnen worden. Op de site kunt u de actuele ontwikkelingen volgen.