GroenLinks en SP willen openheid over relaties Shell en Zuid-Holland

GroenLinks en SP hebben om opheldering gevraagd over de manier waarop de provincie Zuid-Holland omgaat met het journalistieke onderzoeksproject Shell papers

Ruim twee jaar geleden deed het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), en verzocht het de provincie Zuid-Holland om alle documenten te openbaren die te maken hebben met de relatie tussen Shell en de Provincie. Hetzelfde Wob-verzoek diende PAJ ook in bij andere provincies, bij gemeenten en bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot nu toe hebben alleen de gemeenten Assen en Groningen en provincies Drenthe en Groningen actie ondernomen om gehoor te geven aan het WOB-verzoek.

De Provincie Zuid-Holland heef de afgelopen twee jaar wel op een rij gezet welke documenten intern beschikbaar zijn. Toch is het Wob-verzoek afgewezen. De indienders hebben bezwaar gemaakt tegen de afwijzing, maar de Provincie heeft ook dat bezwaar afgewezen. Statenleden Armine Stepanyan (GroenLinks) en Lies van Aelst (SP) willen weten waarom het zo lang duurde om het besluit te nemen, en waarom de opgevraagde documenten niet openbaar worden gemaakt.

Stepanyan: “Ik vraag me af wat het verschil is tussen Zuid-Holland en de provincies Groningen en Drenthe. Waarom is het daar wel mogelijk om openheid van zaken te geven, en hier niet?”

Van Aelst: “Ondertussen is er zelfs een Wob-verzoek ingediend naar de afhandeling van het Wob-verzoek, en daaruit blijkt dat de Provincie veel interne documenten heeft gevonden die iets zeggen over haar relatie met Shell. Er is dus ook al een hoop tijd en geld besteed aan het verzamelen van de stukken die de journalisten hebben opgevraagd. Zou het niet een stuk efficiënter te zijn om gewoon te voldoen aan het Wob-verzoek?