Echt voor Barendrecht wil windturbines Oude Maas schrappen

De bouw van vijf megawindturbines langs de Oude Maas, pal tegenover Barendrecht, staat op de tocht. De vergunningen zijn onrechtmatig verleend en moeten worden ingetrokken. Dat stelt Echt voor Barendrecht (EVB) in schriftelijke vragen aan het college van B&W in Barendrecht. EVB wil dat het college van Barendrecht bij de buren intrekking afdwingt. En acht een rechtszaak over de kwestie kansrijk.

De Raad van State oordeelde vorige maand dat gebruikte normstellingen voor vergunningen strijdig zijn met Europees recht. Fractievoorzitter Lennart van der Linden (EVB) wil dat het college van B&W in Barendrecht actief intrekking van verleende vergunningen afdwingt. En meent daarbij het recht aan zijn zijde te hebben. En dient juridisch onderbouwde vervolgvragen in bij het college van Barendrecht. Zij stelden eerder dat ze intrekking niet reëel vonden. Van der Linden is het daarmee oneens. En onderbouwt dat juridisch in een ingediende set vervolgvragen.

Van der Linden: “Het is vrij simpel: het staat vast dat deze vergunningen onzorgvuldig tot stand zijn gekomen. En dat ze ondeugdelijk en onrechtmatig zijn. De WABO-wet is zeer helder wat er dan met een afgegeven vergunning moet gebeuren. Intrekken die handel!”.

De fractievoorzitter wil actie. “Het college van B&W heeft als taak het woon- en leefklimaat in Barendrecht beschermen voor onze inwoners. De megawindturbines langs de Oude Maas bedreigen dat. Dus moet men handelen.”. EVB kondigt alvast aan dat zij bij uitblijvende actie een voorstel indient in de eerstvolgende raadsvergadering.