Echt voor Barendrecht : vergunningen megawindturbines Oude Maas nu intrekken

Echt voor Barendrecht (EVB) wil dat de gemeente Hoeksche Waard de verleende vergunningen intrekt voor de realisatie van vijf megawindturbines langs de Oude Maas. Pal tegenover Barendrecht. EVB meent dat een verstrekkende uitspraak van de Raad van State vanmorgen daar per direct aanleiding toe geeft.

De Raad van State deed op 30 juni 2021 een verstrekkende uitspraak. Inzake een windpark in Delfzijl. De Raad van State oordeelde dat de geluidsnormen die tot op heden worden gebruikt voor plaatsing van windturbines in Nederland, per direct buiten werking dienen te worden gesteld. Omdat deze werkwijze strijdig is met Europees recht.


De uitspraak is een opsteker voor burgers en groeperingen die zich verzetten tegen megawindturbines in hun woon- en leefomgeving. En biedt kansen om omstreden windturbineplannen in en om Barendrecht direct van tafel te krijgen.


Fractievoorzitter Lennart van der Linden (EVB) heeft het college van B&W gevraagd om zo snel mogelijk bij de buren in de Hoeksche Waard te verzoeken om verleende vergunningen in te trekken. Ook het bestemmingsplan windpark Vaanplein, dat Barendrecht zelf in voorbereiding heeft, komt volgens van der Linden door de uitspraak nog verder op losse schroeven te staan. Echt voor Barendrecht verzet zich al sinds haar oprichting in 2013 tegen megawindturbines in en om dichtbevolkt gebied. De partij is van mening dat deze zorgen voor een verslechtering van het woon- en leefklimaat in Barendrecht.