SENIORENPARTIJ zoekt meer “beeld en geluid”.

De gemeente Hoeksche Waard bestaat uit 14 dorpen en nog al wat buurtschappen. Om u goed te vertegenwoordigen wil de Seniorenpartij weten wat zich daar allemaal afspeelt. De Hoeksche Waardse Senioren Partij ( HWSP ) wil graag in contact komen met inwoners uit alle woonkernen op het eiland. Inwoners kunnen hen dan vertellen wat er leeft en welke wensen en problemen er zijn. En hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Ze zoeken dus extra ogen en oren voor de partij!

Het zou mooi zijn als u, samen met hen, ook wat hand- en spandiensten kunt verrichten rond de gemeenteraadsverkiezing in uw woonkern, zodat u en de partij gezamenlijk een mooi resultaat kunnen behalen in maart 2022. Zij komen graag in contact met u.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Leen van Prooijen, fractievoorzitter van de HWSP via 06-1993 4774 of via mail hwspartij@gmail.com. U ontvangt dan alle informatie die u wenst.