Politiek HW: Werner de Jong (Constructief HW)

“Het verrommelt in de gemeente”. Werner is zoals altijd zeer betrokken bij de gebeurtenissen in de gemeente en hij ziet met lede ogen dat het verrommelt in de gemeente en dat het helemaal niet zo goed gaat als iedereen denkt. De communicatie verloopt stroef, het stellen van mondelinge vragen is een doodzonde en er is een perspectiefnota waarin geen enkel perspectief geboden wordt. Er mist nog steeds een Masterplan, een soort van overkoepelende visie. Kortom er is nog genoeg te doen.