Nieuwe camera bij kustbroedvogels op eilandje in Haringvliet

Een klein eilandje op het Haringvliet is de oase voor een heel scala aan kustbroedvogels. Het bijna 3 hectare grote eiland heeft de naam Bliek – zoals een jonge haring ook wel genoemd wordt – en is in 2018 aangelegd.  Op het eilandje brengen ook dit broedseizoen kluut, visdief, dwergstern en kokmeeuw hun jongen groot. De ideale plek dus voor een camera van Beleef de Lente met Vogelbescherming. Zo kan iedereen meegenieten van de hectiek tijdens het broedseizoen op een vogeleilandje.

Kustbroedvogels vinden het fijn om hun nestje te bouwen op een kale zandbodem met weinig planten, ze gebruiken maar enkele takjes of een hoopje schelpjes om hun nestje te bouwen. Ideaal voor soorten als kluut, visdief, dwergstern, kleine plevier, kokmeeuw en witte kwikstaart. Hutje mutje zitten ze op elkaar, te baltsen, te broeden en hun jongen te voeden.

Dankzij een bewegende camera kan iedereen tussen 8:00 en 19:00  van deze taferelen meegenieten op https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/bliek. De eerste jongen er zijn er inmiddels en er wordt volop vis aangevoerd. Afgelopen week werden er ook middelste zaagbekken en een jonge dwergmeeuw waargenomen. Bekijk daarvoor de volgende clip. Er verschijnen regelmatig clips van bijzondere momenten en blogs met leuke wetenswaardigheden.

Beleef de Lente
Elk jaar kan iedereen met Vogelbescherming live meegenieten van het liefdesleven van verschillende soorten vogels. De camera’s tonen alles: van familiedrama’s tot opgroeiende kuikens en gepassioneerde gevechten om een minnaar. Te zien zijn onder andere de kerkuil, slechtvalk, zeearend, visarend en merel. Bovendien staat er een camera bij de bosvijver. Het bekijken van de live-beelden is al jarenlang populair. Ook dit jaar keken er sinds begin maart alweer ruim 1,4 miljoen mensen naar de nestelende vogels.

Haringvliet en Bliek

Sinds begin 2019 staan de Haringvlietsluizen voor het eerst sinds de permanente afsluiting in 1970, af en toe op een kier. Wanneer de sluizen open staan, is er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee én dat is cruciaal voor trekvissen en -vogels. Toch ontstaat er dan niet meteen eb en vloed met zandbanken op het Haringvliet, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom heeft het Wereld Natuur Fonds – in samenwerking met Staatsbosbeheer en Hoekschewaards Landschap – eind 2018 Bliek gebouwd. Het zanderige, kale eiland is nog volop in ontwikkeling, maar heeft nu al voldoende mogelijkheden voor vogels om te kunnen broeden. Al 3 jaar achter elkaar zijn broedende paartjes gezien op het eiland.

Wie wil kan daar nu van meegenieten dankzij de camera’s bij Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland. Voor mensen die liever live gaan kijken is er de mogelijkheid om het eiland per boot te bereiken. Vanuit de bijzondere vogelkijkhut, gemaakt door Vogelbescherming Nederland, kan iedereen een kijkje nemen! 

Droomfondsproject Haringvliet

De realisatie van het eiland Bliek en de vogelkijkhut maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin 6 natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij werkten aan natuurherstel en een recreatieve impuls voor het Haringvliet. Dit zijn naast Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland, ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. De bouw van het eiland werd naast de steun van de Nationale Postcode Loterij mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David, Stichting Dioraphte, andere fondsen en particuliere sponsors van het Wereld Natuur Fonds.

foto: een nest van de kluut.: Vogelbescherming Nederland – Koos Dansen