Goed nieuws na vijfde jaar onderzoek naar essenziekte

Zes jaar geleden was de ‘essentaksterfte’ groot nieuws in Nederland en daarbuiten. Dat kwam mede door een plan van Staatsbosbeheer om massaal essen (zieke en mogelijk zieke bomen) te gaan kappen. De berichten waren verontrustend. Sommigen hadden het destijds over meer dan 90% aan zieke essen en er werd door enkelen zelfs hardop nagedacht over het kappen van zo’n beetje alle essen.

De regionale Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior herkende zich echter niet in dit doomscenario en zag helemaal niets in de massale kap van essen. En gelukkig besloten veel gemeenten en het waterschap destijds het voorbeeld van Staatsbosbeheer niet te volgen, maar onderzoek was natuurlijk wel nodig om een beeld te krijgen van hoe het nu verder ging met de essentaksterfte ziekte. En dus besloot de bomenwerkgroep om in totaal acht groepen essen van verschillende leeftijden en op verschillende locaties in de Hoeksche Waard in de gaten te gaan houden. Ondertussen is men wat dit betreft nu al toe aan het vijfde jaar en de conclusies zijn dit jaar tot nu toe heel positief. Al vijf jaar is het beeld dat de meeste essen die zijn aangetast in stukken bos en bosplantsoenen te staan. Daarnaast zijn er bij de bomen die rond 1950 zijn aangeplant wel wat meer aantastingen te zien, maar dat lijkt ook mede veroorzaakt door de extreem warme perioden tijdens de afgelopen twee zomers. Die waren een aanslag op de conditie van met name essen (en andere bomen) op hogere dijken. De droogte en hitte zorgden er uiteraard voor dat zwakkere bomen het nog zwaarder kregen. Toch bleef ook toen de uitval beperkt op die dijken.

Groepen jonge essen al vijf jaar ziektevrij

De groepen essen die ‘Fraxinus Excelsior’ nu jaarlijks gaat bekijken en onderzoeken op de ziekte staan o.a. nabij ‘s-Gravendeel, langs de N217, nabij Heinenoord, Strijen en in Puttershoek. Er zijn ook na vijf jaar nog groepen en groepjes essen waar geen zieke boom tussen staat. Althans, het is nergens zichtbaar aan de bladeren (die snel verdorren, meestal ergens bovenin de kroon) of aan dode takken. Langs de N217 in de buurt van ‘s-Gravendeel staan meerdere groepjes jonge essen en in die drie groepen, samen zo’n veertig bomen, vond men dit jaar geen nieuwe zieke exemplaren. Na vijf jaar staat het aantal zieke bomen daar nu nog steeds op slechts één exemplaar. Het lijkt er steeds meer op dat sommige kweekvormen van de es maar beperkt vatbaar zijn voor essentak sterfte. Ook het essenbosje bij de Kiltunnel, dat uit vele tientallen essen bestaat, staat er dit jaar weer goed bij. Langs de dijken en op de geluidswal bij ‘s-Gravendeel staan wel een aantal slechte exemplaren, maar ook daar gaat het niet om grote aantallen. Dat er bij groepen bomen die zijn aangeplant tussen 2010 en 2013 nu al vijf jaar geen zieke essen zijn bijgekomen is heel hoopgevend.