Constructief HW: Tweede Kamer, weg met die onzinnige hondenbelasting!

Vandaag gaat de Tweede Kamer in debat over de hondenbelasting. Een meerderheid wil deze afschaffen. Dit is op de agenda gezet naar aanleiding van een burgerinitiatief.

Constructief Hoeksche Waard pleit al sinds 2018 als enige fractie in de gemeenteraad voor afschaffing van de hondenbelasting, maar een inhoudelijke discussie met de rest van de raad is steeds niet mogelijk gebleken.

Deze belasting wordt alleen als melkkoe gebruikt en riekt naar discriminatie, want waarom geen kattenbelasting of paardenbelasting, die de openbare ruimte soms nog erger vervuilen? Waarom hoeft iemand in de ene gemeente niets te betalen alsof daar geen honden zijn en in de andere gemeente een fors bedrag alsof er een hondenoverschot is. Een dergelijke belasting stamt nog uit de Middeleeuwen, toen honden nog werden gebruikt voor arbeid. Dat is niet meer van deze tijd. Waarom heeft nog maar de helft van de gemeenten in Nederland deze belastingvorm?

Het geïnde bedrag gaat direct in de pot voor de algemene middelen en wordt helemaal niet gebruikt voor voorzieningen voor honden. Het is een sluitpost voor de begroting. De term hondenbelasting is misleidend en om hondenbezitters als begrotingssluitpost te gebruiken is voor ons onacceptabel, aldus Werner de Jong, fractievoorzitter Constructief Hoeksche Waard.

Constructief Hoeksche Waard heeft in 2020 schriftelijke vragen gesteld over de kosten die hiermee gemoeid zijn. De uitkomst was hoogst opmerkelijk. Jaarlijks wordt er namelijk ca. 600.000,- euro aan hondenbelasting opgehaald en daartegenover zijn de lasten 561.000,- euro. Het gaat daarbij om kapitaallasten, inzet handhaving, onderhoud, aanschaf voorzieningen, meldingen, ureninzet en het administratieve inningstraject bij SVHW. “Ook al zou je in een discussie met het college dit bedrag met 50% omlaag praten, dan nog wordt hiermee aangetoond hoe belachelijk deze belasting is.”

Constructief Hoeksche Waard is blij met de huidige ontwikkelingen in Den Haag, maar vinden het erg jammer dat de belangen van de inwoners in dit opzicht in de Hoeksche waard ondergeschikt zijn aan de financiële belangen van de gemeente. Aan de ene kant besluiten om een overschot op de rioolheffing terug te geven aan de burger en aan de andere kant deze belasting nodig vinden, kan er bij hen echt niet in. Constructief Hoeksche Waard wil als vooruitstrevende gemeente open en transparant zijn. Daar hoort een goede inhoudelijke discussie bij in de gemeenteraad en geen struisvogelpolitiek.