Constructief Hoeksche Waard wil in 2022 een raadsbreed akkoord

Tijden veranderen en de roep uit de maatschappij om nivellering klinkt steeds vaker. Iedereen ziet wat er zich in politiek Den Haag afspeelt. Enige zelfreflectie op lokaal niveau blijkt ook nodig. Er zijn in de afgelopen jaren steeds meer gemeenten overgegaan naar een raadsbreed akkoord. Waardoor is die ontwikkeling ontstaan en zou dit voor de Gemeente Hoeksche Waard ook werken?, vraagt Werner de Jong zich af.

“Na het moeizame voortraject van de herindeling staat de nieuwe de gemeente er wel, maar daarmee heb je ook alles gezegd. We hebben nog een lange weg te gaan om door te groeien naar een professionele gemeente. Het fundament van een goed functionerende gemeente met een omvang van 88.000 inwoners is een passend bestuursmodel. Hebben we dat? Kan een andere bestuursvorm meer betekenen voor de ontwikkeling van onze gemeente? Is iedereen bereid om de traditionele vorm te doorbreken? Iedere partij zal een eigen conclusie kunnen trekken over hoe de vlag erbij hangt. Het is de kunst om daar een gezamenlijke conclusie van te maken.”

Constructief HW stelt verder: “Het coalitie/oppositiemodel is ondemocratisch. Dit staat nergens in onze wetgeving vastgelegd en is niets meer dan een ordinair machtsspel. De inwoners hebben de gemeenteraad gekozen om ze direct te vertegenwoordigen. Zij hebben niet gekozen voor een vertragend werkend polarisatiemodel, waarbij de niet-coalitiepartijen genegeerd worden. Daarmee negeer je de inwoners die op die partijen gestemd hebben. De integriteit van de democratie staat op het spel, want minderheden moeten ook gehoord worden en in de besluitvorming moet je onderdelen daarvan terug kunnen vinden.”

In de Eerste Wereldoorlog lagen de Duitsers en Fransen bij de maginotlinie in loopgaven op elkaar te schieten tot het kerstavond werd. Er werd kort een wapenstilstand ingesteld. Iedereen kwam uit de loopgraven en de Fransen en Duitsers wensten elkaar een goede kerst. Ze hadden een gezamenlijk doel. Op enig moment was de wapenstilstand over en rende iedereen terug naar de loopgraven en begon men weer op elkaar te schieten.
Het is een extreem voorbeeld, maar het principe blijft hetzelfde. Als we klaar zijn met ons gezamenlijk onderwerp, dan vallen we iedere keer weer terug in onze loopgraven van het coalitie/oppositie model? Wij hebben in deze raadsperiode gezien dat wij als raad uitstekend met elkaar kunnen samenwerken als we één gezamenlijk doel hebben. Dat doel overstijgt de afzonderlijke politieke belangen en dient veel meer het algemeen belang.””

“Een intelligent raadsbreed akkoord, waarin alleen de hoofdlijnen van alle partijen worden vastgelegd, zou dat gezamenlijke doel kunnen zijn. Laat de lastige onderlinge verschillen uit dit akkoord en laat dit over aan het onderlinge debat. Hiermee draai je het proces om en krijg je een gezondere discussie zonder harde polarisatie en ontstaat er meer verbinding tussen de partijen.
Voor de Gemeente Hoeksche Waard liggen er de komende tijd nog vele grote uitdagingen. Laten we een nieuwe bestuursvorm ook als een mooie uitdaging zien en ons niet te kort doen door te blijven hangen in ouderwetse bestuursvormen, die niet het gewenste resultaat geven. Wij kunnen hier alleen maar beter van worden. Zoals Multatulli ooit heeft gezegd, “Vanaf de maan gezien, zijn wij allemaal even groot”.
Kortom, werk de onderlinge verschillen weg door er hoog genoeg boven te gaan hangen, zodat de grote lijnen zichtbaar worden en maak daar een raadsbreed akkoord van. Een akkoord waar de inhoud en dus de belangrijke opgaven centraal staan en de gezamenlijke doelen leidend worden!”