BurgerBelangen Hoeksche Waard is op zoek naar raadsleden.

BurgerBelangen verwacht ongeveer 8 raadsleden nodig te hebben na de verkiezingen van 2022. Er is geen functieprofiel opgesteld, er zijn geen minimumeisen waaraan voldaan moet worden. De partij stelt alleen dat de persoon representatief moet zijn voor de inwoners van de Hoeksche Waard. “Je moet durven zeggen waar je voor staat en dan vertalen wij het in een politiek bespreekpunt”. Dick Heuvelman, voorzitter, licht het toe

Aanmelden kan op de website van BurgerBelangen, maar moet wel voor 15 juli gebeuren.