Beschermd Wonen

In het kader van Beschermd Wonen is er op de Zuid-Hollandse eilanden een samenwerkingsverband opgetuigd om de daarvoor in aanmerking komende mede eilandbewoners dichterbij en zo gewoon mogelijk te laten wonen. In 2015 is er een rapport uitgekomen waarin stond dat decentralisatie de voorkeur verdient boven de tot dan gangbare manier van werken en dit samenwerkingsverband en de daarbij samenhangende aanbesteding is het gevolg hiervan. We spraken met wethouder Blaak.