Wat doet een waterschap nu eigenlijk?

Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. Hollandse Delta; zo heet ons waterschap. Maar wat een waterschap nu allemaal precies doet is de meeste mensen niet helemaal duidelijk. En er is de laatste tijd toch zoveel gedoe in ons waterschap? Ad Valkenburg vertelt over de taken van het waterschap en wat er zoal speelt op dit moment…