Tijd om populieren te gaan ‘vieren’


Tussen maart 2010 en maart 2021 heeft de Hoeksche Waardse Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior
onderzoek gedaan naar meer dan 800 populieren, die in leeftijd uiteenlopen van 25 tot 90 jaar. Het negatieve beeld dat in de jaren voor 2010 vaak in de media over deze boomsoort opdook, klopte niet meer met wat de leden van (toen nog) de bomenstichting zelf ervaarden. Er was dus alle reden om eens goed onderzoek te gaan doen naar populieren.

Van oudere regio-inwoners had men toen al verhalen gehoord over oude populieren bij een aantal boerderijen in de Hoeksche Waard, langs enkele dijken en langs wegen. Later kreeg men onder meer van de Biologische boerderij Landzicht nabij Mookhoek door dat een deel van de populieren op hun erf in 1937 was aangeplant.En de toenmalige voorzitter van ‘Fraxinus Excelsior’ had bij Wieldrecht een bezoek gebracht aan de oude populieren, die daar al stonden tijdens zijn middelbare schooltijd, bijna veertig jaar geleden. Wat bleek:In 2010 stonden even voorbij eetcafé de Wilhelmina boom al deze toen circa 75 jaar oude Canadese populieren nog overeind. Deze gegevens kwamen dus niet overeen met de berichten die telkens opdoken en waarbij vaak gezegd werd door boombeheerders dat populieren eigenlijk na 20, 25 al ‘op’ en kaprijp zijn. Daar komt bij dat de Hoeksche Waard in St. Anthoniepolder ook nog een monumentale zwarte populier heeft staan van meer dan 130 jaar oud. Ook die boom staat anno 2021 trouwens nog steeds recht overeind.

Onderzoek naar zowel groepen als solitaire bomen
Tien jaar lang ging ‘Fraxinus Excelsior’ dus ruim 800 populieren van tussen de 40 en 20 jaar op dijken bij Strijen,Mookhoek, ‘s-Gravendeel en Puttershoek volgen. Daarnaast werden 3 solitaire populieren die qua leeftijd varieerden van 45 tot 75 jaar gevolgd en 19 populieren bij boerderijen, die ouder zijn dan 75 jaar. In de afgelopen tien jaar kwam letterlijk alles voorbij aan slecht weer voor bomen: Maar liefst 16 stormen, 1 zware storm en1 storm met (even) orkaankracht. Ook waren er 2 zomerstormen in die periode. Op de dijken gingen tijdens al deze stormen slechts 4 populieren omver en 3 bomen hadden zware schade, maar niet zodanig dat ze gekapt moesten worden. Bij de boerderijen sneuvelden 2 bomen en de solitaire exemplaren stond pal. Na tien jaar is de conclusie voor de bomenwerkgroep helder: Tijd om het beeld snel bij te gaan stellen dat populieren na 25 jaar ‘op’ en gevaarlijk zijn. De meeste Canadese varianten houden het echt wel 70, 80 jaar vol en zijn ook nog eens erg belangrijk als nestbomen voor veel grotere vogelsoorten. Doordat ze relatief snel groeien kunnen b.v. roofvogels als de buizerd al na 20 jaar nesten maken in populieren. Verder zijn ze landschappelijk waardevol. Zo zijn populieren in het voorjaar een week lang bijna oranje van kleur, als het jonge blad nog niet volgroeid is. En ook in de herfst verkleuren ze weer fraai.