PolitiekHW: Marijke Boorsma (VVD)

Marijke is trots op de motie welke unaniem is aangenomen, gesteund door andere partijen.

Met deze motie wordt het inkoopbeleid van de gemeente vastgelegd waarbij de lokale ondernemers gesteund worden.

Een amendement van de VVD voor een éénmalige korting op de rioolheffing haalde het niet. In de “pot”. Zit nu zo’n 9 miljoen terwijl er voor het rioolplan tot 2025 slechts 4 miljoen nodig is. Ook het Sociaal domein, de jeugdzorg bespraken we met Marijke. Een goede 1ste lijns zorg voorkomt te lange wachtlijsten bij de specialistische zorg. Ook heeft ze een duidelijke mening: “minder meldpunten en meer zelf regelen”.