Leerlingen zetten het negatieve om naar positieve

school

Marieke Godvliet en Serap Aktpas zijn leerplicht consulenten in Zuid-Holland Zuid.

Elk kind heeft recht op onderwijs maar soms zijn er omstandigheden waarin dit niet lukt en zij komen dan helpen om die omstandigheden om te buigen waardoor de jongeren weer (met plezier) naar school gaan. Hierbij ondersteunen zij de leerlingen, de ouders en de scholen. Zij doen dit bij jongeren tot 18 jaar en bij jongeren tussen de 18 en 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. De website is www.lvszhz.nl