Geen jarige Job, maar een jarige ‘Jimmy’!

De vlag had in maart van dit jaar eigenlijk even uit moeten hangen, want misschien wel de belangrijkste auto uit de geschiedenis vierde zijn tachtigste verjaardag. En dat is geen supersnelle sportwagen of innovatieve auto vol met wonderlijke technische snufjes, maar de legendarische GMC CCKW oftewel ‘Jimmy’, zoals het Amerikaanse leger deze truck was gaan noemen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De schier onverwoestbare truck speelde niet alleen een hele belangrijke rol tijdens de laatste anderhalf jaar van de oorlog, maar was ook onmisbaar bij de wederopbouw na de oorlogsjaren.

Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de rijdende legende is het fotoboek ‘Herinneringen aan Jimmy’ van auteur Arie Pieters opnieuw uitgebracht. In de regio waar de schrijver zelf woonachtig is, de Hoeksche Waard, de andere Zuid-Hollandse en de Zeeuwse eilanden werden de ‘Jimmy’s’ als kippers natuurlijk ook volop ingezet bij het herstel van dijken na de Watersnoodramp van “53 en in de jaren daarna vervolgens opnieuw voor de dijkversterkingen. In feite vervulde hij in deze regio’s dus tweemaal een hoofdrol tijdens een wederopbouw. De GMC’s kwamen na de oorlog beschikbaar via de zgn. ‘legerdump’ en werden daarna vaak onderhanden genomen door carrosseriebouwers, die bijvoorbeeld de laadbak aanpaste of een ‘tropen cabine’ verving door een gesloten versie. Bij veel aannemers die zich bezighielden met grondverzet bestond tussen1946 en 1960 een groot deel van hun wagenpark uit GMC’s. Dat betrof vaak 75 tot 80% en in sommige gevallen hadden bedrijven zelfs jarenlang alleen maar ‘Jimmy’s’ in dienst als kipper. Het is nu bijna niet meer voor te stellen bij hoeveel bouwprojecten, aanleg van wegen en kanalen de GMC’s tussen 1946 en 1970 betrokken zijn geweest in ons land

.
Onverwoestbaar en onmisbaar

Bij enkele van de Hoeksche Waardse aannemers vervoerden halverwege de jaren zeventig nog steeds enkele ouwe trouwe ‘Jimmy’s hun vrachten zand en grond. En gelukkig zijn er ook de nodige van deze civiele GMC’s gerestaureerd en worden ze in ere gehouden, soms ook door musea en zelfs overheden. Zo heeft de gemeente Rotterdam een gerestaureerde GMC, die ooit dienst deed als een gemeentelijke vrachtwagen en in het Watersnoodmuseum is ook een kipper te bewonderen. En dat is natuurlijk ook logisch. In februari 1941 werd de eerste GMC CCKW gepresenteerden in de loop van maart rolden de eerste series uit de fabrieken in de VS. Meer dan 550.000 zouden er uiteindelijk worden geproduceerd. En wie nog mocht twijfelen aan het belang van ‘de onverwoestbare’; Toenmalig generaal Eisenhower schreef dat zijn belangrijkste officieren in WWII de GMC noemden als één van de zes voertuigen, die onmisbaar waren om de oorlog te winnen. En hoe onverwoestbaar good old ‘Jimmy’ wel niet is bewijst hij nog steeds in landen als onder meer de Filipijnen, waar al vele keren gereviseerde GMC’s hun vrachten grond, zand en gravel afleveren alsof de tijd 80 jaar stil heeft gestaan. Het boek ‘Herinningen aan Jimmy’ is te koop via de webwinkel van Mijnbestseller.nl en de reguliere, fysieke boekwinkel. Onder de titel ‘Everyone loves Jimmy’ is er nu een facebookpagina met ruim vijfhonderd leden en er is al vele jaren een prachtige website: www.gmccckw.nl