Fort zoekt vrienden

Fort Buitensluis in Numansdorp belooft een geweldige transformatie te ondergaan en u kunt helpen! Het Fort heeft namelijk ambitieuze plannen om het hoofdgebouw te renoveren. Hiervoor zijn extra middelen nodig. Daarom is het Fort gestart met een campagne om geld in te zamelen. In ons programma Café HW spraken we met Carin v/d Berg.